www.PALIWA.MIELEC.in
Hurtowa sprzedaż paliw płynnych

O paliwach

Infrastruktura systemu logistycznego paliw płynnych w Polsce

Z roku na rok sprzedaż produktów naftowych w skład których wchodzą benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe czy też paliwo lotnicze zwiększa się. Benzyna i olej napędowy to dwa produkty cieszące się w Polsce największym zainteresowaniem. Od kilkunastu lat zaobserwować można tendencję wzrostową udziału tych paliw w sprzedaży produktów naftowych. Według prognoz sytuacja ta nie powinna ulec zmianie. Poniżej na rysunku 1 przedstawiony został łańcuch logistyczny paliw ciekłych, począwszy od momentu wydobycia surowca do dostarczenia przerobionej ropy naftowej do stacji paliw.

 

paliwo mielec

Łańcuch logistyczny paliw płynnych

transport paliw mielec hurt

Struktura transportu paliw w Polsce

paliwo mielec hurt 
Dostawy paliw ciekłych do i z baz paliw

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. baza paliw płynnych, inaczej zwana terminalem to „obiekt budowlany przeznaczony do magazynowania lub przeładunku ropy naftowej i produktów naftowych”.

 

Dostawy kolejowe i dostawy autocysterną z terminali

Za pomocą tak zwanych autocystern paliwa płynne dostarczane są z baz paliw do stacji paliw. Pod pojęciem transportu paliw ciekłych rozumie się nie tylko przewóz z punktu A do punktu B, ale także czynności przygotowawcze tego transportu: napełnienie cysterny i przygotowanie jej do ruchu po drogach publicznych a także rozładunek i przekazanie opróżnionej cysterny przewoźnikowi.

W Polsce dokumentem odnoszącym się do transportu drogowego paliw płynnych jest Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Ustawa ta nawiązuje bezpośrednio do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzonej w Genewie w 1957 r., w skrócie nazywanej ADR. Zgodnie z wytycznymi jakie zawiera ADR uczestnikami transportu paliw płynnych są: nadawca, przewoźnik i odbiorca, oraz osoba napełniająca cysterny.

Dwaj potentaci polskiego rynku paliwowego, czyli PKN Orlen S.A. i Grupa

Specjalnie dostosowane cysterny realizują przewozy paliw płynnych z terminali należących do ww. koncernów do stacji paliw działających pod ich logiem bądź do odbiorców zewnętrznych. Ze względu na to, że sieć dróg w Polsce jest bardziej rozbudowana niż sieć kolei, transport drogowy jest najbardziej popularnym sposobem dostarczania paliw ciekłych na krótkich odcinkach. Do drogowego transportu paliw wykorzystywane są specjalne autocysterny

 

paliwa orlen

Mapa baz paliw PKN Orlen S.A

lotos paliwa

Mapa baz paliw LOTOS

KONTAKT


Wojciech Augustyn
+ 48 608 071 412

PUESC


Zamówienia ONLINE
Dla naszych klientów…